top of page
Søk
  • pr8520

Historiekiste: Kristin Lavransdatter på barnehageturné

Oppdatert: 10. jun. 2022


Romantrilogien om Kristin Lavransdatter er preget av høymiddelalderens samfunnsorden og faste normsystem. Tematikken knyttet til kjærlighet, ekteskap og religion kan være vanskelig for små barn å få en forståelse for. Derfor fokuserer historiekista på hvordan det var å leve som barn under middelalderen. Kista inneholder både fysiske gjenstander og et hefte med beskrivelser og bilder som viser hvordan Kristin kan ha vokst opp.


Malin Seter, barne- og ungdomsbibliotekar i Skaun, reiser rundt til alle ni barnehagene før selve festivalhelga. I tillegg vil hun fortelle om Kristin og barndom under middelalderen i lavvoen på Venn både lørdag og søndag under festivalen, begge dagene kl. 13. Vi planlegger også å kopiere enkelte sider fra heftet hun har laget i A3-format, og henge det opp i Flerbrukshuset.John Steffen Gjersvold har laget kista som blir benyttet som historiekiste. Den er laget på tradisjonelt vis og er blant annet inspirert av kister som ble brukt i vikingtiden. John Steffen har også laget leker som unger kan ha lekt med på 1300-tallet: Hnefatafl (vikingenes brettspill som er forløperen til sjakk), en trehest og en trebåt.

Heftet er utarbeidet med tanke på at det skal formidles av en voksen. Hver side har bilder og korte forklarende avsnitt som den voksne formidleren kan lese for barna. Her lærer man alt fra hvilke bygninger man hadde på gården til hvordan man tente opp.


I tillegg skal historiekista oppmuntre til lærelyst, nysgjerrighet og fantasi. Heftet inneholder derfor små oppdrag som barna kan gjennomføre med en voksen: nøkkejakt, kinne smør, plantefarging og lage egne leker av det de finner i skogen.

Karakterskikkelsen «Åshild» representerer den sterke tiltroen til trollkvinner og trolldom som mange hadde på 1300-tallet. Trollkvinners kunnskap om naturen og bruken av planter til medisinsk forbruk blir også representert i historiekista. Det følger med et hefte med oversikt over ulike planter og hvilke formål de hadde: alt fra medisinsk forbruk til mer praktiske formål som å bruke tørket torvmose som bleier. De aller fleste plantene kan man finne her i Skaun kommune.

32 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page