Foreningen Kristin på Husaby

Vi er en frivillig organisasjon i Skaun kommune. Hvert år arrangeres Kulturfestivalen i Skaun, Kristin på Husaby. I 2022 arrangeres festivalen 24.-26. juni.

Organisasjonen har et styre, komiteer for hvert av hovedområdene og mange enkeltpersoner som gjør en viktig jobb i løpet av festivaldagene.

Har du lyst til å bli med, er det bare å ta kontakt med oss.

 

 

 

 

 

PR-komité

Kontaktpersoner:

Øystein Syrstad; tlf. 907 45 243
Cathrin Moe Sundset; tlf. 984 25 239

Ina Marit Leraand; tlf. 473 02 330

e-post: pr@kristinpahusaby.no

Sponsorkomité

Cecilie Paulsrud Bakken

Øyvind Rekstad

Teknisk komité

Kontaktperson; Jon Haldor Kvidal , tlf. 952 27 180
Odd Jarle Solem, Jonas Myhr.

Valgkomite

Siri Grøttjord.

Berit Wærdahl Hanshuus.

Revisorer

Jon Haldor Kvidal, tlf. 952 27 180
Kristin Rygh

Styret

Styreleder:

Eirik Hoff, eirik.hoff@vintervoll.no/934 63 023
 

Styret:

 Åse Solstad Schjølberg, nestleder    
Ann Sølvi Valås Myhr , sekretær          
Astrid Gimseng  
Elin Irene Berge 
Kjell Mikael Mandal
Ingjerd Kjønsø Tørset, 1. vara

Brit Våga Fløttum. 2. vara

Program

Komitéleder:

Stener Terning, 

sterning@broadpark.no/918 91 400

 

Medlemmer:
Leif Helge Valaas 

Einar Mellingsæter

Hallgerd Aune
Elin Berge for Skaun folkebibliotek                          

Marked

Komitéleder:

Synnøve Antonsen, 

synnoveantonsen.19@gmail.com/928 51 107

Linda Flaahammer

Heidi Larsen

Tina Onsøien

Tone Berge