top of page

Foreningen Kristin på Husaby

Vi er en frivillig organisasjon i Skaun kommune. Hvert år arrangeres Kulturfestivalen i Skaun, Kristin på Husaby. I 2023 arrangeres festivalen 23.-25. juni.

Organisasjonen har et styre, komiteer for hvert av hovedområdene og mange enkeltpersoner som gjør en viktig jobb i løpet av festivaldagene.

Har du lyst til å bli med, er det bare å ta kontakt med oss.

PR-komi

Kontaktpersoner:

Øystein Syrstad; tlf. 907 45 243
Cathrin Moe Sundset; tlf. 984 25 239

Kristine Tyldum Lefstad, tlf: 922 16 722
e-post: pr@kristinpahusaby.no

Sponsorkomité

Cecilie Paulsrud Bakken

Øyvind Rekstad

e-post: sponsor@kristinpahusaby.no

Teknisk komité

Vebjørn Sletvold

Martin Jystad
Odd Jarle Solem
Lars Atle Berntsen

e-post: teknisk@kristinpahusaby.no

Valgkomité

Siri Grøttjord.

Berit Wærdahl Hanshuus.

Revisorer

Jon Haldor Kvidal, tlf. 952 27 180
Kristin Rygh

Styret

Styreleder:

Hege Willadsen,  
mobil: 915 10 747

 

Styret:

 Åse Solstad Skjølberg, nestleder    
Astrid Gimseng, sekretær          
Elin Katrine Ølsholm. kasserer
Ingjerd Kjønsø Tørset, styremedlem
Camilla Rose Gjertsen, styremedlem

Brit Våga Fløttum. 1. vara
Torbjørn Lefstad, 2. vara

Program

Komitéleder:

Hege Willadsen,  mobil: 915 10 747

 

Medlemmer:
Einar Mellingsæter

Hallgerd Aune
Elin Berge for Skaun folkebibliotek                          

Marked

Komitéleder:

Synnøve Antonsen, 

synnoveantonsen.19@gmail.com/928 51 107

Grethe Løberg-Morken

Camilla Rose Gjertsen

Åse Solstad Skjølberg

e-post:marked@kristinpahusaby.no

bottom of page