top of page

festival 2022

en kulturfestival der historie og nåtid møtes 

-der tradisjoner og vår tids uttrykk smeltes sammen

- der ny kultur og nye minner skapes

Ettermiddagslys

årets

festival

bottom of page