Foreningen Kristin på Husaby

Vi er en frivillig organisasjon i Skaun kommune. Hvert år arrangeres Kulturfestivalen i Skaun, Kristin på Husaby. I 2021 arrangeres festivalen 13.-15. august.

Organisasjonen har et styre, komiteer for hvert av hovedområdene og mange enkeltpersoner som gjør en viktig jobb i løpet av festivaldagene.

Har du lyst til å bli med, er det bare å ta kontakt med oss.

 

 

 

 

 

 

 

PR-komité

Kontaktpersoner: Siri Grøttjord;  siri.grottjord@skaun.kommune.no/tlf. 941 43 066
Eilif Berge; eili-be@online.no/924 33 180
Anna Kupper

Jonvald Nikkinen

Sponsorkomité

Reidun Dørdal
Anne Hagestuen
Åse Solstad Schjølberg

Teknisk komité

Kontaktperson; Jon Haldor Kvidal , tlf. 952 27 180
Odd Jarle Solem, Trond Opheim, Vebjørn Sletvold, Ronny W. Hanshuus, Eldar Husby,  Jonas Myhr, Rune Hansen, Rune Husby, Elise Aas, Ola Lefstad  

Valgkomite

Jon P. Husby , tlf. 404 17 202

Berit Wærdahl Hanshuus

Revisorer

Jon Haldor Kvidal, tlf. 952 27 180
Kristin Rygh

Styret

Styreleder:

Eirik Hoff, eirik.hoff@vintervoll.no/934 63 023
 

Styret:

Kari Skjetne Solstad        
Elin Irene Berge                 
Ann Sølvi Valås Myhr     
Åse Solstad Schjølberg
Helen Hol
Reidun Dørdal  (vara)

Jonvald Nikkinen (vara)

Program

Komitéleder:

Stener Terning, 

sterning@broadpark.no/918 91 400

 

Medlemmer:
Leif Helge Valaas 

Terje Skjetne

Hallgerd Aune
Elin Berge for Skaun folkebibliotek                          

Marked

Komitéleder:

Synnøve Antonsen, 

synnoveantonsen.19@gmail.com/928 51 107

Linda Flaahammer

Heidi Larsen

Heidi Rognes (vara)